Previous
Next

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TƯ CÁCH LƯU TRÚ KỲ THÁNG 4 NĂM 2017!

 Phòng Du Học HTC xin Chúc mừng đến các em Du Học Sinh và Thông báo

kết quả tư cách lưu trú kỳ tháng 4/2017 

 

   Sau đây là danh sách các bạn kỳ tháng 4/2017: 

 

Stt Trường Stt Mã HV Họ và Tên Ngày sinh Giới
tính
Tỉnh Kết quả
Họ Đệm Tên Ngày Tháng Năm
1 IKUEI 1 DH0204 ĐẶNG THỊ SAO  ĐAN 14 11 1998 Nữ Nghệ An Đỗ
2 YU 2 DH0200 BÙI VĂN DƯƠNG 17 3 1994 Nam Thái Bình Đỗ
3 DH0210 ĐẶNG VĂN THÀNH 11 12 1995 Nam Ninh Bình Đỗ
4 DH0218 ĐOÀN MINH HIẾU 14 6 1998 Nam Bình Dương Đỗ
5 DH045 ĐÀO TRIỆU THỊ TUYẾT  MINH 1 9 1992 nữ Đồng Nai Đỗ
6 DH0249 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 4 5 1996 nữ Đăk Nông Đỗ
7 DH0247 VŨ MẠNH  THẮNG 8 4 1995 nam Hà Nội Đỗ
8 DH0214 ĐÀO THỊ  PHƯƠNG 17 4 1998 nữ Hải Dương Đỗ
3 JOHOKU 9 DH0238 PHẠM NGỌC ANH 6 7 1998 Nữ Hà Nội Đỗ
4 OJI 10 DH0225 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 2 6 1998 nữ Thái Bình Đỗ
11 DHDN04 VÕ NHU SANG 1 1 1998 nam Đà Nẵng Đỗ
5 JISHU GAKKAN 12 DH0219 ĐẶNG HOÀNG TÙNG 30 1 1998 Nam Bắc Giang Đỗ
13 DH0178 PHẠM ANH TUẤN 1 8 1988 Nam Hưng Yên Đỗ
14 DH0221 LƯƠNG HỮU 20 10 1998 nam Hải Dương Đỗ
15 DHDN06 TRẦN HOÀNG TẤN LỰC 1 4 1998 Nam Gia Lai Đỗ
6 SUNKOU 16 DH0217 TRẦN THỊ HƯƠNG 22 12 1998 Nữ Thái Nguyên Đỗ
7 ESL 17 DH0208 BÙI DIỆU  LINH  19 3 1997 nữ Hải Dương Đỗ
18 DH0209 TRẦN THỊ LAN 21 11 1998 Nữ Bắc Giang Đỗ
8 ACC 19 DH10257 VŨ THỊ HẢI NINH 15 1 1998 Nữ Hải Dương Đỗ
20 DH0216 NGUYỄN THÁI DUY 25 11 1994 nam Thanh Hóa Đỗ
21 DH0220 NGÔ THỊ THU HIỀN 22 6 1998 Nữ Bắc Giang Đỗ
22 DH0259 NGUYỄN THỊ  THU 16 2 1998 nữ Bắc Giang Đỗ
9 TOYAMA 23 DH0229 LƯƠNG XUÂN TRIỀU 25 2 1996 nam Thái Bình Đỗ
24 DH0265 TRẦN VĂN QUÂN 30 12 1995 Nam Hà Nam Đỗ
10 ONE PURPOSE 25 DHDN07 TRẦN MINH VINH 11 2 1996 Nam Quảng Nam Đỗ
11 CLOVER 26 DHDN03 ĐẶNG VÕ QUANG  VŨ 28 8 1992 Nam Đà Nẵng Đỗ
12 KANSAI 27 DH0248 NGUYỄN VĂN HUYÊN 28 1 1998 Nam Hà Nội Đỗ
28 DH0252 NGUYỄN QUỐC  VIỆT 20 4 1998 nam Nam Định Đỗ
13 JILA 29 DH0202 NGUYỄN THỊ GIANG 6 9 1995  Nữ Bắc Ninh Đỗ
30 DH0250 NGUYỄN THỊ  HẰNG 21 1 1998 Nữ Bắc Ninh Đỗ
31 DH0212 NGUYỄN QUANG THANH 5 9 1997 Nam Bắc Ninh Đỗ
32 DH0261 PHẠM VĂN THANH 15 9 1989 Nam Hà Nam Đỗ
14 CLARK 33 DH0263 NGUYÊN GIANG SƠN 4 5 1997 Nam Nam Định Đỗ 
15 OKAYAMA BUSINESS 34   LÊ QUANG KHẢI 16 9 1997 Nam Đà Nẵng Đỗ
16 HUMAN 35 DH0232 NGUYỄN ANH VŨ 23 3 1998 Nam Hải Dương Đỗ
36 DH0231 ĐINH THỊ THÚY NGÀ 29 1 1998 Nữ Hải Dương Đỗ
17 OKAYAMA 37 DH0239 LÊ DUY TÙNG 17 6 1990 Nam Bắc Giang Đỗ

 

  • Bình luận trên Facebook
  • Bình luận trên Google+
TAGS:
Thành phố
Thay đổi
DESIGN BY DAIVIET JSC