Previous
Next
  • Thông báo tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật

    Thông báo tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật

    HTC chào đón tất cả ứng viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp để đồng hành và phát triển cùng chúng tôi tại nhiều vị trí liên quan đến tiếng Nhật với các thông tin cơ bản sau đây.
  • Thông báo tuyển dụng Chuyên viên nhân sự - quan hệ lao động

    Thông báo tuyển dụng Chuyên viên nhân sự - quan hệ lao động

    HTC chào đón tất cả ứng viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp để đồng hành và phát triển cùng chúng tôi tại nhiều vị trí liên quan đến tiếng Nhật với các thông tin cơ bản sau đây.
Thành phố
Thay đổi
DESIGN BY DAIVIET JSC